پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

به تو می اندیشم ..

  من به تنهایی یک چلچله                                 در کنج قفس                                                 بند بند وجودم                                      همه در حسرت یک پرواز است                                        من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 130 بازدید