لحظه اطمینان

این را خوب درک کن؛

ب میزان جدی شدن تو در مسیر حق؛

به میزانِ برنامه ریزی تو در مسیر حق؛

شیطان ِ مقابلت جدی تر و با برنامه تر عمل میکند..


از دری می آید ک خوب چفتش کردی..

از نقطه ای که حجابت شده ..

.

.

پس هیچ وقت لحظه ی اطمینان ب خودت اتفاق نخواهد افتاد ..

.

واگر افتاد ..

بدان ک خلع صلاحت کرده!.....


پ.ن:

سلام دوران معصومیت ..

سلام پرنده ی آماده پرواز ..

سلام منتظر کوچک ..


اردی بهشت باشد و باران باشد و شعبان .." منم باید برم" سیّدرضا نریمانی هم Play باشد؛

همه چی دست به دست هم می دهد که بعد از سه سال قلمت را بچرخانند ..

الحمدلله رب العالمین کما هو اهله ..

/ 1 نظر / 123 بازدید